Ampermetrski ranži: priključitev, uporaba in izdelava

Ampermetrski ranži: priključitev, uporaba in izdelava

Ampermeter je naprava, ki meri moč toka, ki prehaja v električnem tokokrogu, ki je pogosto precejšnja. Po Ohmovem zakonu mora imeti ampermeter čim manjši upor, da preide več toka. Rešitev je v priključitvi vzvoda vzporedno z napravo, ki zagotavlja tako nizko vrednost upora.Zakaj je potreben shunt?Šant je

Preberi več